ધોરણ 12 આર્ટસ અને કોમર્સ પરિણામ જાહેર, અહીંથી જુઓ પરિણામ

GSEB 12th પરિણામ 2023: આગામી મહિનામાં, ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ (GSEB) ની સત્તાવાર વેબસાઇટ આર્ટસ અને કોમર્સ સહિત વિજ્ઞાન અને સામાન્ય પ્રવાહ બંનેના …

Read more

આગાહી: આંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગાહી, 15 જૂન પહેલા ગુજરાતમાં દરિયામાં તોફાન

આંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગાહી: હાલ તો આપણાં દેશમાં ઉનાળાની ઋતુ ચાલી રહી છે. અને ભયંકર ગરમી પડી રહી છે. ત્યારે આ ગરમી ની વચ્ચે એકાએક વાતાવરણમાં …

Read more

GSEB SSC Exam Result

GSEB SSC Exam Result 2023: ધોરણ 10નું પરિણામ જાહેર

GSEB SSC Exam Result 2023; રાજ્યમાં ધોરણ 10નું પરિણામ આજે જાહેર થઇ ગયું છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી વિદ્યાર્થીઓ પોતાની મહેનતનું પરિણામ કેવું આવશે તેની આતુરતાથી રાહ …

Read more

DealShare App Refer and Earn

DealShare App Refer and Earn

DealShare App Refer and Earn, DealShare Referral Code, DealShare Refer Earn, DealShare Free Ration Offer, DealShare ₹5000 Free Ration Hi Guys I Hope You’re Enjoying …

Read more

x